صوتی – پخش کننده ویدیویی

صوتی – پخش ویدئو

شما می توانید بین 2 سبک با توجه به نگاه وب سایت و احساس خود را انتخاب کنید. همچنین 3 نوع عملیات وجود دارد: یک بخش، چند بخش یا بخش خاص باز در یک زمان.

Electrofreak

میزبانی اجتماعی – vimeo – بازی خودکار

میزبانی اجتماعی – یوتیوب

میزبانی وب – یوتیوب – سفارشی تصویر بند انگشتی و سبد

خود میزبان

ژوپیتر یکی از بهترین قالب ها دنیا در حال حاضر.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید