تقسیم کننده ها

تقسیم کننده ها

ما تقسیم بندی های محبوب ترین مورد استفاده در وب را جمع آوری کرده ایم. سبک های مختلف برای جدا کردن مطالب خود. شما می توانید تقسیم را در اندازه های مختلف و رنگ مختلف وارد کنید.

شیب

دو نقطه ای

خط جامد ضخیم

اندازه و ضخامت متفاوت

خط سایه

با خط نازک به بالا بروید

با خط ضخیم به بالا بروید

ژوپیتر یکی از بهترین قالب ها دنیا در حال حاضر.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید