البوم عکس

البوم عکس

عکس های شما سزاوار یک آلبوم عکس زیبا و تعاملی است. یک تصویر پوشش برای آلبوم های خود، ریز عکسها از عکس ها را به عنوان یک پیش نمایش تنظیم کنید، اندازه و سبک هر عنصر را در آلبوم ها تغییر دهید و جلوه های برجسته شناور را اعمال کنید.

ریز عکسها مستطیل شکل

گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا

ریز عکسها

گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا

الماس ریز عکسها

گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا

پوشش تصاویر متحرک

گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا
گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا

تغییر اندازه فونت، رنگ شناور و فاصله

گل ها

گل ها

توضیحات می رود در اینجا
مناظر زیبا

مناظر زیبا

توضیحات می رود در اینجا
زیبا ترین عشق ها

زیبا ترین عشق ها

توضیحات می رود در اینجا

ژوپیتر یکی از بهترین قالب ها دنیا در حال حاضر.

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید